Сервісний центр по ремонту побутової техніки

Сервісний центр по ремонту побутової техніки

Сервісний центр по ремонту побутової техніки

* - Виклик майстра і діагностика техніки від 250 грн

Угода користувача

Даний договір обов’язковий до прийняття при користуванні сервісом Компанії та створений для поліпшення якості обслуговування та врегулювання спірних питань. Даний Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Компанією ТехСервіс, (надалі – Компанія) та який укладається лише шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Договору. Умови Договору вважаються безумовно прийнятими Клієнтом після звернення за наданням послуг до Компанії.

1. Основні поняття і визначення:

1.1. Клієнт – споживач або його представник, який звертається до Компанії за отриманням послуг по відновленню працездатності Техніки.
1.2. Компанія, Сервісний центр – юридична особа, яка здійснює надання послуг Клієнтам по відновленню працездатності їх Техніка.
1.3. Техніка – технічний механізм щодо якого Клієнт звертається до Компанії.
1.4. Діагностика – це комплексна перевірка, огляд Техніки на предмет виявлення дефектів, визначення можливості ремонту та/або обслуговування та попередньої вартості послуг.
1.5. Ремонт – це відновлення працездатності Техніки, включаючи Послуги з відновлення та заміни комплектуючих, з наступним тестуванням.
1.6. Обслуговування – це комплекс операцій з підтримки працездатності Техніки.
1.7. Квитанція до замовлення на проведення діагностики (надалі «Квитанція») - документ, що підписується клієнтом при здачі Техніки до сервісного центру, підтверджує факт прийому Техніки та згоду з угодою користувача.

2. Порядок прийому Техніки на Діагностику/Ремонт:

2.1. Підписання Квитанції Клієнтом – означає укладення ним із Компанією договору про надання Послуг, та безумовну згоду Клієнта з умовами публічної оферти.
2.2. При прийомі Техніки на Діагностику оформляється Квитанція, в яку вносяться відомості про Клієнта, Виробника та модель Техніки, її заводський/серійний номер та комплектність, записуються ознаки несправності зі слів Клієнта, проводиться зовнішній огляд, на наявність механічних пошкоджень, ознак потрапляння вологи.
2.3. Клієнт погоджується, що несе усі ризики неможливості виконання Компанією Ремонту або подальшої повної непрацездатності Техніки та неможливості відновлення такої працездатності, що зумовлені або пов’язані із можливими проявами у Техніці дефектів/впливів та обставин, не зазначених в Квитанції, зокрема, в разі порушень умов експлуатації Виробу, наявності слідів потрапляння всередину Виробу вологи, сторонніх предметів, корозії, впливу електромагнітного випромінювання, некваліфікованого ремонту або механічних пошкоджень і т.п.
2.4. Клієнт погоджується, що всі недоліки, несправності та внутрішні пошкодження, які можуть бути виявлені Компанією у Виробі при наданні Послуг/виконанні робіт, виникли до моменту передачі Виробу Компанії за цією Квитанцією.
2.5. Компанія залишає за собою право відмовити Клієнту в наданні Послуг, зокрема, у випадку недоцільності проведення Ремонту, відсутності виробничих можливостей, комплектуючих та за інших умов, передбачених Договором.
2.6. Сервіс здійснює діагностику та ремонт тільки заявлених клієнтом несправностей.
2.7. Не гарантійний Ремонт виконується в термін до 14 робочих днів, за умови наявності запчастин, технічної документації та технічних можливостей, або за згодою сторін.
2.8. Діагностика виконується протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання квитанції.
2.9. Компанія здійснює прийом на Діагностику та гарантійне обслуговування Техніки для усунення несправностей, які виникли з вини Виробника. При здачі Виробу в Ремонт потрібно пред’явити заповнений гарантійний талон Виробника, завірений оригінальною печаткою, чек та інші підтверджуючі документи. Терміни гарантійних ремонтів можуть бути більшими за 14 днів.
2.10. Компанія залишає за собою право зняти Техніку з гарантійного обслуговування, якщо виявлені спроби неавторизованого ремонту або порушення Клієнтом правил експлуатації Техніки.

3. Погодження ціни:

3.1. Компанія виконує Діагностику та роботи по усуненню несправностей, заявлених Клієнтом та виявлених під час прийому Техніки на Ремонт, після погодження вартості Діагностики та Ремонту з Клієнтом.
3.2. Погодження проводиться за одним із контактних даних Клієнта, які зазначені у Квитанції.

4. Порядок видачі Техніки Клієнту:
4.1. Техніка, яка пройшла Діагностику та/або Ремонт у Сервісному центрі видаються Клієнту після оплати виконаних робіт та використаних комплектуючих.
4.2. Виріб може бути повернений Клієнту з Ремонту при пред’явленні оригіналу Квитанції до замовлення та (або) документу, що засвідчує особу, яка зверталася до Компанії.
4.3. Компанія несе гарантійні зобов’язання на виконані на платній основі роботи та замінені комплектуючі впродовж 3 (трьох) місяців з дня Видачі Техніки Клієнту. При цьому гарантія не поширюється на Техніку в цілому.

5. Порядок та термін зберігання Техніки:

5.1. Компанія несе відповідальність за збереження споживацьких властивостей Техніки на час перебування Виробу у Компанії.
5.2. Компанія не несе відповідальності за збереження споживацьких Властивостей акумуляторних батарей, Техніки, пошкодженої внаслідок потрапляння рідини та механічно пошкодженої Техніки.
5.3 Безкоштовний період зберігання відремонтованої Техніки складає 14 (чотирнадцять) днів. У разі не отримання Клієнтом Техніки у цей термін, нараховується плата за зберігання в розмірі 50 (п’ятдесят) грн. за кожен календарний день зберігання Техніки.
5.4. В разі неотримання Техніки, через 3 (три) місяці від дати завершення Ремонту чи Діагностики та дворазового нагадування (направлення смс-повідомлення або дзвінка на телефонний номер, вказаний Клієнтом в Квитанції), Компанія має право на реалізацію Техніки.

6. Обставини непереборної сили:
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обовязків за цим Договором, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини). 6.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань відсувається до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
6.3. Форс-мажорні обставини є надзвичайні та невідворотні, які знаходяться поза контролем сторін, є надзвичайними за своїм характером та непередбачуваними, та об’єктивно неможливими до виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, а саме: війни та інші збройні конфлікти, масові заворушення, стихійні лиха, аварії, пожежа, вибухи, протиправні дії третіх осіб, несприятливі та складні погодні умови, та інші обставини, що перешкоджають забезпеченню Компанією дотримання зобов’язань щодо своєчасного надання Послуг.

7. Політика конфіденційності:

7.1. Компанія гарантує, що використовуватиме персональні дані Клієнта лише для належного надання Послуг.
7.2. Клієнт, як суб’єкт персональних даних, підписуючи Квитанцію, надає Компанії згоду на обробку даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у Квитанції.
7.3. Клієнт, своїм підписом підтверджує правильність та достовірність інформації (в тому числі персональних даних Клієнта, інформації щодо комплектності Техніки, опису її стану та ін.), зазначених в Квитанції.

8. Інші умови Договору:

8.1. З усіх питань, неврегульованих у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.2. У випадку, якщо Клієнт при зверненні до Компанії не дотримується офіційно-ділового тону спілкування, намагається образити, принизити, використовує нецензурну лексику - Компанія має право відмовити такому Клієнту в обслуговуванні.
8.3. Компанія в будь-якому випадку не несе відповідальності за непрямі збитки або втрачену вигоду/прибуток Клієнта чи третіх осіб, незалежно від характеру їх походження.
8.4. Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту публікації інформації на сайті Компанії.
8.5. Даний веб-сайт в цілому, і окремі його елементи такі як елементи дизайну, авторські фотоматеріали, статті, програмний код, бази даних охороняються Законом України "Про авторське право і суміжні права", Будь-яке інше використання, крім перегляду, завантаження та роздруківки сторінок сайту для особистого використання, заборонено. Копіювання інформації з сайту може бути здійснено лише в некомерційних цілях для розміщення на сторінках користувача, в блогах, соціальних мережах. Скопійована інформація повинна містити посилання на даний сайт як на джерело.
8.6. Якщо у вас виникли зауваження до роботи Компанії або наших співробітників, просимо вас написати на пошту [email protected]